💦 Máy lọc nước Trim ION HYPER. Sài lướt 2017. PH từ 3.0 – 10.5. Mới 98%.

Rate this postMáy lọc nước Trim ION HYPER. Sài lướt cuối 2014. PH từ 3.0 – 10.5. Mới 98%. Kèm lõi mới 100% TRIM ION HYPER có thể tạo ra 7 loại nước khác nhau với các …

Tag: máy lọc nước trim ion, [vid_tags]

Xem thêm: http://247congnghe.com/category/review

Nguồn: http://247congnghe.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.